Aldo van Duivenboden

De kern van mijn werk is dat ik studenten en professionals help om een wenselijke en volhoudbare toekomst te verbeelden en ze te bemoedigen om samen de eerste stappen te zetten naar de realisatie van deze gewenste toekomst.

Mijn droom is dat het onderwijs alle mensen waardeert en helpt om de plek te vinden waar ze bloeien en bijdragen aan de betekeniseconomie waarin samenredzaamheid en ecologie centraal staan. Samen met professionals in het economische domein werken we aan de transformatie naar een volhoudbare samenleving.

Thema: Purpose Driven Learning

Purpose Driven Learning streeft ernaar dat mensen een goed beeld hebben van hun unieke talent en bewust bijdragen aan doelen die groter zijn dan het eigen belang.  Mensen die “purpose driven” werken en leven komen tot bloei, juist omdat ze betekenis en plezier ontlenen aan de bijdrage die ze leveren aan anderen. Tijdens de workshop ervaar je hoe purpose driven learning mensen kan raken.