Winny van Buuren

Winny’s passie ligt in het inspireren van burger, boeren, bedrijven en scholen voor natuurinclusieve landbouw, dit doen we door ons verhaal te vertellen en in de praktijk te laten zien wat de effecten zijn van natuurinclusieve – en kringlooplandbouw op de natuur. 

Ons doel is een gezonde bodem en gezond voedsel voor nu en toekomstige generaties.We werken met akkerbouw, veeteelt, verwerken van gewassen, verkoop van streekproducten, lezingen en demo’s geven. 

Thema: Natuurinclusieve – en kringlooplandbouw 

Circulaire landbouw en circulaire economie- we vertellen over onze ervaring met verhogen van biodiversiteit, gezonde bodem, innovaties in de landbouw, verkopen van onze producten in een korte keten, een verdienmodel met een eerlijke prijs voor de boer, hoe circulaire economie bijdraagt aan circulaire landbouw.