Thomas Siderius

Thomas is onderzoeker en projectleider bij het Nationaal Programma Samen Nieuw West, met een specifieke interesse in de rol van complementaire geldsoorten in de circulaire economie. Met zijn ervaring bij de Utrechtse Euro en 2 reeds gepubliceerde artikelen over dit onderwerp, probeert hij nu een lokaal geldsysteem in Amsterdam (Nieuw-West) te realiseren.

Hiernaast begint hij een PhD bij DRIFT (Erasmus) om te onderzoeken hoe we een dit concept als transitie-instrument kunnen opbouwen en delen met andere steden en regio’s in de wereld. Hij is een structuralist en systeemdenker: altijd op zoek naar nieuwe ideeën die tegen het fundament van het huidige economische model aan schoppen, en naar inspirerende voorbeelden van alternatieve geldsoorten of andere ‘systeembruggen’.

Thema: Lokale geldsoorten als instrument voor transitie

Thomas vertelt een inspirerend verhaal met voorbeelden van over de wereld, geleerde lessen en toepassingsmogelijkheden in eigen omgeving wanneer het gaat om lokale geldsoorten en de impact ervan. Hij wil graag inspireren om systeembruggen te bouwen, en mensen verleiden om mee te bouwen of zelf te beginnen.
Thomas is vrijwilliger bij STRO.