Meino Smit

Meino Smit ontkracht de nog steeds gebruikte landbouwmythes en schept een toekomstbeeld van een duurzaam landbouwsysteem, dat voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs én zorg draagt voor meer zinvolle arbeidsplekken. Hij pleit voor meer kleinschaligheid, meer verwevenheid van landbouw en natuur en meer biodiversiteit. Meino is onderzoeker en bioboer. De titel van zijn in 2022 uitgekomen boek luidt ‘Naar een duurzame landbouw in 2040’. Met zijn onderzoek bracht hij in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert.
Schaalvergroting is een fout mantra, terug naar vroeger evengoed. We weten heel wat meer dan 100 jaar geleden (maar hebben ook veel wijsheid aan de kant geschoven), het wordt tijd dat we onze kennis op de juiste manier inzetten.