Je persoonlijke donut

Voor een eerlijke en rechtvaardige wereld zullen we allemaal radicale veranderingen moeten ondergaan. Velen van ons hopen dat de regering door middel van wetgeving en belastingen het nodige zal afdwingen. Dat zal niet (tijdig) gebeuren.
Voor sommigen is de eigen ethisch kompas voldoende; velen hebben een onvoldoende ontwikkeld ethisch kompas. Dit is één van de uitvloeisels van de steeds individualistischere samenleving, de focus op verrijking (maximale winst en groei) en de introductie van ‘zelfredzaamheid’ (red jezelf, niet een ander) onder neoliberaal beleid.

Uitgaand van het basismodel van doughnut economics startte de zoektocht bij de validatie van het model: Werkt die visualisatie op persoonlijk niveau? Of is de persoonlijke donut eigenlijk synoniem of equivalent aan onze ecologische voetafdruk, dus overbodig? Dit leidde bij de werkgroep rond Zoe Gilbertson tot onderzoek naar Beslissingswielen. Sommige Britse raden gebruiken die al voor de impactmeting van hun besluiten: zij maken positieve en/of negatieve gevolgen van beslissing zichtbaar.

Lees meer