Doughnut Economics voor bedrijven

Vanuit het standpunt van Doughnut Economics zijn er vijf ontwikkelfundamenten voor bedrijven relevant in de 21ste eeuw:
1     Purpose – Het Doel (bestaansrecht; bijdrage aan de maatschappij)

  • Wat biedt het bedrijf aan mens en maatschappij, lokaal en mondiaal?

2    Networks – Netwerken (samenwerkingen en verbindingen)

  • Welke regionale en mondiale netwerken zijn relevant? Vakinhoudelijk/ondersteunend?

3    Governance – Bestuur (bestuurlijke keuzes in de onderneming)

  • Wat is de leidraad voor besluiten? Zorg voor medewerkers, netwerk, veerkracht?

4    Ownership – Eigendom (eigenaarschap)

  • Welke (maatschappelijke) verantwoording komt eigendom en bestuurstaken?

5    Finance – Financiën (financiering, waardemodel)

  • Hoe ontspannen is de financiële situatie? Waar heeft men last van? Waar heeft men baat bij?

Lees meer