Ron Methorst

De boerderij in relatie tot de omgeving, dat is het centrale thema in mijn werk. De basis van het boerenbedrijf is voedsel, dat is en blijft de kernopdracht. De manier hoe voedsel gemaakt wordt heeft veel effect op de fysieke, ecologische en sociale omgeving en dus in het landschap, de biodiversiteit en met ons mensen.

Thema: Boerendonut

Geïnspireerd door het werk van Kate Raworth over de Doughnut hebben we een set meetlatten ontwikkeld om de relatie van het boerenbedrijf te kunnen meten. Wat je kunt meten kun je bespreken en daarmee ook plannen maken hoe het beter kan. En: wat is er voor nodig om het te kunnen verbeteren.
De laatste decennia is teveel aan waarde voor de omgeving ‘van de wagen gevallen’, hoog tijd om die verbindingen opnieuw te leggen. Want het boerenbedrijf heeft zoveel potentie om onze leefomgeving te verrijken.
Met het lectoraat werken we aan kennis, overzicht en inzicht om de meerwaarde van het boerenbedrijf weer te laten groeien.