Rob Klein Goldewijk

Rob is architect/eigenaar van Raaklein Architectuur. De aanknopingspunten voor de ontwerpen van Raaklein, zijn de “elementen” (zon, wind, energie en natuur), ze staan in direct contact met de architectuur die concepten weet te vertalen in materie. De intelligente omgang met deze elementen vormt de specifieke architectuur. Op deze manier kunnen ze wortelen in de lokale cultuur en kunnen ze worden begrepen.

Belangrijke bronnen voor zijn werk zijn; “Biomimicry”, “BioGeometry”, “Natural law”, “Sacred Geometry” en “Golden Ratio”. De fractale natuurlijke verhouding van deze laatste (1,618..  Guldensnede) is een fundamentele parameter in het werk. Dit wiskundige gegeven is nauw verbonden met de persoonlijke data van Rob (27-10-’61 oftewel ‘61,8 in decimalen). De toepassing van deze maatverhoudingen heeft een positieve energetische invloed op mens en dier.

Doel van de ontwerpen is de gebruiker een gezonde ruimtelijke omgeving aan te bieden die bijdraagt aan welbevinden/welzijn. Het project “brug naar NU” in Eibergen is een goed voorbeeld van deze ontwerp werkwijze. Het betreft hier een boven het water zwevend brugpaviljoen dat bescherming biedt tegen zon en regen, dat met een Euregio-subsidie is gefinancierd. Het bevindt zich boven de de Oude Berkel in park De Maat.

Rob deelt zijn kennis graag met studenten op de diverse opleidingen maar ook in zijn deeltijd functie als stadsbouwmeester in Overijssel. Naast de werkzaamheden als architect is Rob onder andere bestuurslid van de Stichting Lokalen in Lichtenvoorde.