Aycha Kleingeld

Aycha Kleingeld (adviseur Gelders Klimaatplan bij Provincie Gelderland) is projectleider geweest vanuit de provincie. Ze heeft ervaring met het opzetten van de juiste vraagstelling en het verkrijgen van het mandaat. Aycha kan verschillende geleerde lessen delen over bijvoorbeeld de opzet van het projectplan,

de vergoedingen voor de deelnemers en over het advies goed laten aansluiten bij de rol en taak van de betreffende overheidslaag. Ze gunt iedereen een (klein) burgerberaad over zijn of haar eigen vakgebied, omdat het je een andere kijk geeft op je werk.

Thema: Gelders Burgerberaad – Klimaatadvies

Graag vertel ik meer over de gegeven adviezen en hoe iedereen met deze adviezen aan de slag zou kunnen gaan.

Nu al meer weten kijk dan op Burgerberaad Klimaat Gelderland.